PGB Begeleiding Individueel

Wegwijs

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is een dienst waarbij u losse uren begeleiding en advies in kunt kopen. Aan de hand van een persoonlijk gesprek kunnen we in kaart brengen welke zorg en begeleiding er voor uw situatie nodig is.

Er wordt  ondersteuning gegeven om bijvoorbeeld de dag te structuren en beter de regie te kunnen voeren over het eigen leven. Maar ook dagplanning of dagbesteding, of hulp bij het leren zorgen voor het eigen huishouden.

Activerende begeleiding wordt toegepast in situaties om gedrag te veranderen of gedrag te leren hanteren bij gedragsproblemen of een psychische stoornis.
De ondersteuning is voor zowel kinderen als volwassenen.

Meer informatie? info@112coaching.nl

Liesbeth Schippers Counselling&Coaching