Kindertolk®

14801036-3d-mensen--menselijk-karakter--fluisterde-in-het-oor-3d-render-illustratie

WANNEER EN VOOR WIE

Een bezoek bij de kindertolk is raadzaam bij een heel scala aan problemen bij uw kind. De methode Present Child kan behulpzaam zijn in vele situaties.

Bijvoorbeeld bij gedragsproblemen, wanneer er communicatieproblemen zijn tussen ouders en kind, bij lichamelijke klachten en leer- of ontwikkelingsstoornissen van uw kind.

Situaties waar u normaal gesproken misschien een dokter, een psychiater, een homeopaat of een speltherapeut voor bezoekt om uw kind te helpen. Dat is prima, maar we blijken kinderen ook heel vaak via hun ouders / opvoeders te kunnen helpen.

Denk eens aan een kindertolk bij bijvoorbeeld:

Boosheid of agressie              Geslotenheid
Pesten/gepest worden         Prikkelgevoeligheid
Onzekerheid                               Geslotenheid
Onrust                                            Er komt op school niet uit wat er in zit
Angsten                                         Niet zindelijk worden
Dromerigheid                             Anorexia, zelfmutilatie, verslavingen
Veel huilen                                   Eczeem, verstopping, koortsen, hoofdpijn
Ruzies                                             Allergie, ontstekingen, verkoudheden,
Jaloezie                                          Vermoeidheid
ADHD, PDD-NOS,                  Dyslexie, slecht eten, slapen of groeien

Voordelen aan het werken met Present Child

Er zijn een aantal prettige voordelen aan het werken met Present Child:
• Uw kind hoeft niet bij de behandeling aanwezig te zijn om toch geholpen te worden
• Het is geschikt voor kinderen alle leeftijden
• Zowel u als het kind profiteert van de behandeling
• De trajecten zijn kortdurend, kennen vaak langdurige resultaten en weinig terugval

Hoe ziet dat eruit

Je krijgt gelegenheid om uitgebreid verhaal te doen over het probleem van je kind. Dat wordt door de meeste ouders als erg prettig ervaren. Je maakt je – misschien al heel lang – zorgen om je kind, soms heb je al veel geprobeerd en geen oplossing gevonden. Het nare machteloze gevoel omdat je je kind niet kunt helpen terwijl er wel iets aan de hand is … vaak is het fijn om je hart te luchten.

Jouw spontane verhaal is belangrijk voor de behandeling, daarnaast zal de kindertolk je gerichte vragen stellen om eventuele ontbrekende informatie aan te vullen. En het geheel wordt zo veel mogelijk letterlijk door de kindertolk opgeschreven. Als het verhaal compleet is, zal de kindertolk dit ‘vertalen’, dat wil zeggen methodisch van toepassing maken op jouw leven.

Vaak gaat het over iets onbewusts van vroeger waarvan je je – volgens je kind – nu bewust mag worden. Een heel persoonlijke boodschap van je kind voor jouw leven. Het kan gaan om een inzicht, een nieuwe kijk op de waarheid van jouw leven. Het kan ook zijn dat je kind vindt dat bepaalde emoties in jou vastgezet zijn die je op een goede manier mag leren ontladen. Of je kind vindt dat je een bepaalde stap in je leven zou mogen ondernemen. Wat het ook is, je kind geeft deze boodschap uit liefde voor jou! En om er zelf beter van te worden …!

De methode Present Child draagt al sinds 1994 bij aan het welzijn van kinderen en hun opvoeders.

Meer weten? info@112coaching.nl en presentchild.nl

kindertolk

Liesbeth Schippers Counselling&Coaching