Counselling & Coaching

counselling

 

Wat is counselling

Counselling is een effectieve vorm van hulpverlening waarbij op een professionele manier gewerkt wordt aan het herstellen en weer in evenwicht krijgen van een cliënt of een relatie. Hierbij is de vertrouwensband tussen counsellor en cliënt(en) erg belangrijk.

Gesprekken die worden gevoerd zijn no-nonsense. Je komt immers met een probleem en je wilt er een oplossing voor. Een counsellor zal daarom snel tot de kern van het probleem trachten door te dringen, maar wel op een manier dat je je als cliënt gehoord voelt. Hierbij blijft de counsellor altijd objectief en respectvol.

Een counsellor begeleidt mensen die privé of op het werk in een situatie terecht zijn gekomen die als pijnlijk, ongemakkelijk of ongewenst wordt ervaren. Counseling is er op gericht om deze problemen en situaties, inzichtelijk te krijgen. Door dit inzicht leert de cliënt beter omgaan met de bestaande problemen.

Wat zijn belangrijke aspecten voor de cliënt bij counselling

• Het is objectief en respectvol
• Er wordt actief naar hem of haar geluisterd
• De counsellor leeft zich in, in zijn of haar problematiek
• Er wordt zelfkennis opgebouwd
• Het zelf-oplossend vermogen wordt aangesproken
• Er wordt een veilige omgeving geboden
• Er is wederzijds vertrouwen

Wanneer is counselling toepasbaar

Bij allerlei problemen op het gebied van werk of privé waarbij een cliënt uit evenwicht raakt, kan counselling een effectieve vorm van hulpverlening zijn, om weer balans te vinden. Het is echter niet alleen bij al bestaande problemen toepasbaar. Je kunt het ook preventief gebruiken om juist te voorkomen dat iets een probleem wordt.

Waarbij kun je counselling gebruiken

• je hebt relatieproblemen en je komt er samen niet uit
• bij persoonlijke ontwikkeling
• wanneer je uit balans bent of stress voelt
• wanneer je maar niet uit de sleur geraakt
• wanneer je onrustig of licht depressief voelt
• bij ingrijpende veranderingen in leefsituatie of werk
• wanneer je maar niet tot actie komt
• problemen binnen het gezin
• bij levensvraagstukken
• wanneer het aangaan of behouden van een relatie niet lukt

Wat is het verschil tussen counselling en coaching

Bij counselling ligt de nadruk op het aanspreken van het zelf-oplossend vermogen van de cliënt. Dit heeft als voordeel dat de oplossingen die er worden gevonden, meer bij de cliënt passen, en zodoende ook beter eigen gemaakt worden. Natuurlijk worden er wel eens aanwijzingen gegeven, wanneer de counsellor merkt dat een cliënt vast is gelopen. Daarnaast kijkt de counsellor ook meer naar binnen. Zo worden ook gevoelens, gedachtes en gedrag verkend omdat het voor de cliënt belangrijk is om deze op eenzelfde lijn te krijgen.

Coaching wordt gebruikt om cliënten in beweging richting het eerder vastgestelde doel te krijgen. De combinatie van counselling en coaching is ideaal, omdat tijdens het counselproces, juist dit doel, helder wordt gemaakt. Omdat dit nogal actiegericht is, zitten aan coaching vaak meer opdrachten en oefeningen vast.

Een goede counsellor kan overigens naadloos overgaan van counseling naar coaching en andersom.

Wat mag je van een counsellor verwachten

• Hij/zij is een professionele hulpverlener die helpt om oplossingsgericht te werken
• Hij/zij legt het accent op de vertrouwensrelatie tussen hem en de cliënt
• Hij/zij respecteert het recht van de cliënt om zijn of haar eigen beslissingen te nemen
• Hij/zij behandelt alles wat tussen hem en de cliënt plaatsvindt met respect en geheimhouding
• Hij/zij analyseert en controleert regelmatig zijn eigen vaardigheden, ervaringen en praktijkvoering
• Hij/zij misbruikt opleiding, vaardigheden, ervaring en positie van vertrouwen in emotioneel, seksueel of financieel opzicht niet

Uitgangspunt is altijd de cliënt

Offerte aanvragen of meer weten? Info@112coaching.nl

Liesbeth Schippers Counselling&Coaching